תערובת הידרו – פרלייט 10 ליטר

20.00

תערובת גידול הידרו – פרלייט מס' 4.