Secondary Elements

Secondary Elements

המיקרו אלמנטים או בשמם הנוסף  Trace Elements הינם המינרלים אותם הצמח סופח בכמות מועטה מאלו הנקראים Macro Element למעשה אפשר למיינם לשתי  קטגוריות:
מינרלים ניידים– :Mobile כלומר מינרלים שיכולים לנוע ממקום למקום בתוך הצמח עצמו .
מינרלים סטטיים (קבועים)– Stationary: קלציום, בורון, כלוריד, נחושת, ברזל, מגנזיום, מנגן, מוליבדן, סיליקון וגופרית אינם יכולים לנוע ולהעתיק את מיקומם בצמח.

קלציום (סידן)   Ca
המינרל  הנדרש ביותר על ידי הצמחים מכל המיקרו אלמנטים האחרים, מינרל זה אחראי על התפתחות הצמח בשלב צמיחתו וכמו כן על היווצרות התאים. הסידן מחזק ושומר על קרום התא . חוסר בסידן מתבטא בסימני העלים הצעירים בתחילה (צבע ירוק כהה מהרגיל) וכמו כן בהאטת הצמיחה. החמרה ואי טיפול ראוי יביאו עימם סימני הסגלה ואף השחרה רגע לפני שהעלים יצטמקו ואף וימותו. הפרי יבלום את התפתחותו וכל היבול יעמוד בסיכון. שימו לב שלחות גבוה גם היא מביאה "מעצור" לספיחת הסידן ע"י הצמח. קשה לזהות עודף בקלציום בשלב הצמיחה אך עם זאת עלים מצומקים הנם סימן ההיכר של הרעלת סידן (בדומה לחוסר). שימו לב שעודף בסידן בא באופן ישיר עם חוסר באשלגן, מגנזיום, מנגן וברזל (גם עם מינרלים אלו מאוזנים ברמתם, לצמח יהיה קושי רב לספוח אותם). הגזמה בסידן תביא לתגובה של "עיבוי" הגופרית, והריאקציה בין הנחושת לסידן נראית לעין כמשקע של גבס בתחתית מיכל ההשקיה.

מגנזיום Mg
נדרש באופן גבוה על ידי הצמחים וחוסרים ממנו אינם מפתיעים….חיוני ליצירת הכלורופיל ולספיחת אנרגיית האור ולניצול נכון של כל שאר המינרלים. למגנזיום תכונות כנוגד חמצון וכמו כן כמנטרל חומרים רעילים המיוצרים ע"י הצמח עצמו. קל מאוד לזהות חוסר במגנזיום: הצהבה בין "ורידי" העלים הבוגרים בעוד שהעלים מצהיבים הוורידים נשארים ירוקים ואף נהפכים ירוקים כהה, כמו כן בהחמרה יתכנו הכתמה חומה על גבול החלודה בקצוות העלים שילכו ויתפתחו למרכזו. בדרך כלל קצוות העלים הפגועים יסתלסלו כלפי מעלה רגע לפני מותם. ללא טיפול נכון כמות הפרי וגודלו יהיו קטנים בהרבה מהרצוי. קשה לזהות עודף במגנזיום אך עם זאת עודף ממנו יגרום ל"התנגשות" בין שאר המינרלים במיוחד הסידן.

 גופרית S
משמשת כאבן בניין להורמונים, חלבונים וויטמינים וכמו כן חשובה להתפתחות הזרעים ותאי הצמח. הצמחים משתמשים המינרל זה לצורך שיפור המטבוליזם ולנטרול חומצות שאינן ידידותיות לצמח. כמו כן הגופרית משמשת לאיזון חומציות הדשן (מיכל השקיה שאינו מאוזן ברמת החומציות שבו יכול להביא עמו לעצירת ספיחת הגופרית ע"י הצמח). חוסר בגופרית מסתמן בעלים הצעירים תחילה, העלים מצהיבים קלות ובהמשך הצהבה כללית על כל העלה , "ורידי" העלים נשארים ירוקים , הגבעולים הופכים סגלגלים וקצוות העלים מראים סימני שריפה כהים. אומנם החוסר נראה בתחילה בעלים הצעירים אך עם זאת יבלוט כאשר העלים הבוגרים יפגעו (הגבעולים יהפכו קשים). שימו לב שלמחסור בגופרית יש קשר ישיר עם עודף בסידן וכמו כן בחוסר של חנקן. כשישנה הרעלת גופרית הצמחים יתפתחו לאט ויישארו קטנים, קצוות העלים ומרכזם יצהיבו ויהפכו קשים עד לכדי שבירה.